Kategorien
Rubitrack Sport

Laufen in Templin, Hammelspring am 05.07.2022

Distanz: 9,04 km Dauer: 59:16 min
Herzfrequenz: 138 bpm Kadenz: 82 rpm
Pace: 6:33 min/km Maximal: 4:10 min/km
    Anstieg: 32 m
Bewölkt bei 23,8 ℃

{CAPTION}

Kategorien
Rubitrack

Laufen in Templin, Hammelspring am 04.07.2015

UsersvosRubiTrackExport20150704-081032_activity.png
  • Distanz: 10,35 km
  • Dauer: 1:01:16 hrs
  • Durchschn. Herzfrequenz: 153 bpm
  • Anstieg: 102 m
  • Durchschn. Pace: 5:55 min/km
  • Wetter: Wolkenlos bei 23,1 ℃